UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "AVSKY"

Känna avsky kan gestaltas genom kroppsspråk. Vanliga reaktioner är:

 • Ökad kroppsspänning, särskilt i ansiktet och nacken
 • Ökad andning eller hård andning
 • Förändringar i ansiktsuttrycket, som att grimasera eller skrika
 • Ökad rörelse och animation
 • Ökad ton i rösten
 • Ökad kontakt med andra människor, som att röra vid eller krama någon
 • Ökad energi och livlighet
 • Avvisande kroppshållning, såsom att vända bort eller böja sig bakåt
 • Rynkade näsborrar, knutna ögonbryn eller täppt näsa
 • Ökad avstånd mellan personer
 • Ökad frihetsbegränsning eller otymplighet

Det viktiga är att du låter läsaren känna personens avsky. Du måste låta läsaren förstå, iallafall delvis, varför hon är avskyfull. Har hon sett något äckligt, blivit drabbad av något oerhört obehagligt eller på annat sätt är på dåligt humör? Att bara visa upp en persons avskyfulla beteende genom kroppsspråk och replik är inte lika starkt som att låta läsaren förstå varför. Allt handlar om att överföra en känsla i kroppen, från karaktären till läsaren. Om det är perspektivets karaktär som är avskyfull så bör så klart läsaren veta precis varför, men även om det är en yttre karaktär så blir bilden mer kraftfull om läsaren förstår varför.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.