UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "FRYSER, KÖLD, KYLA"

Att frysa, köld, kyla kan gestaltas genom kroppsspråk. Vanliga reaktioner är:

 • Kontrakterade eller förlamade muskler
 • Ökad kroppsspänning
 • Ökad andning eller hård andning
 • Svettning
 • Förändringar i ansiktsuttrycket, som att grimasera eller skrika
 • Ökad rörelse och animation
 • Ökad ton i rösten
 • Ökad kontakt med andra människor, som att röra vid eller krama någon
 • Ökad energi och livlighet
 • Rörelsebegränsning eller otymplighet
 • Skakningar och ryckningar i benen och armarna
 • Klättrande eller gnuggar händerna
 • Kramper och stelhet i musklerna
 • Ökad hudfärg eller blekhet

När man fryser, reagerar kroppen för att hålla värmen. Detta sker genom en rad fysiologiska processer. Några av de viktigaste är:

 • Vasokonstriktion: När kroppen fryser, minskar blodkärlen i huden och detta minskar blodflödet till huden. Detta håller värmen inom kroppen och skyddar mot värmebortflöde.
 • Muskelkontraktion: När kroppen fryser, kontraherar musklerna i kroppen, särskilt i extremiteterna. Detta håller värmen nära kroppen och minskar värmebortflödet.
 • Ökad produktion av värme: När kroppen fryser, kan det öka produktionen av värme genom att öka nivåerna av adrenalin och noradrenalin i blodet. Dessa hormoner kan öka metabolismen och öka värmeproduktionen.
 • Ökad produktion av fett och insulins: När kroppen fryser, kan det öka produktionen av fett och insulins för att hålla värmen inom kroppen.

Alla dessa processer hjälper till att hålla kroppen varm och skyddar mot skador orsakade av kalla temperaturer.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.