UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "GLÄDJE"

Glädje kan gestaltas genom kroppsspråk. Vanliga reaktioner är:

 • Leende eller skrattande
 • Öppna armar eller utsträckta händer
 • Ögon som blinkar mer än normalt
 • Öka inte bara i ansiktet utan även i hela kroppen
 • Ökad rörelse och animation
 • Ökad ton i rösten
 • Sänkt axlar och slappna muskler
 • Ökad närvaro och engagemang i samtalet
 • Ökad kontakt med andra människor, som att röra vid eller krama någon
 • Ökad energi och livlighet
 • Ofta med en arm eller båda armarna i luften som ett uttryck för triumf
 • En förmåga att njuta av ögonblicken, att leva i nuet.

Som med alla känslor, är det viktigt att låta läsaren förstå varför karaktären upplever glädje. Har hon precis vunnit en tävling, fått veta att hon är gravid, eller har hon bara en underbar dag? Ju mer information du lämnar, desto mer kommer läsaren att förstå och känna för karaktären.

Om det är ditt perspektiv som upplever glädje, få läsaren att delta i dina känslor och ge dem en anledning att le med dig. Beskriv scenen och låt gestaltningen göra resten. Var noga med att beskriva de fysiska beteendena som följer med glädjen, och låt läsaren veta att karaktären är på ett sådant sätt att de själva kommer att känna sig glada.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.