UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "HAT"

Hat kan gestaltas genom kroppsspråk. Vanliga reaktioner är:

 • Ökad kroppsspänning, särskilt i ansiktet och nacken
 • Ökad andning eller hård andning
 • Förändringar i ansiktsuttrycket, som att grimasera eller skrika
 • Ökad rörelse och animation
 • Ökad ton i rösten
 • Ökad kontakt med andra människor, som att röra vid eller krama någon
 • Ökad energi och livlighet
 • Avvisande kroppshållning, såsom att vända bort eller böja sig bakåt
 • Ökad muskelspänning i ansiktet, särskilt runt munnen och käkarna
 • Ökad frihetsbegränsning eller otymplighet
 • Ökad avstånd mellan personer
 • Ökad blickkontakt och ögonkontakt

Det viktiga är att du låter läsaren känna personens hatfullhet. Det betyder att du måste förklara varför denne person har sådana känslor. Bör personen har blivit sårad, blivit utsatt för orättvisor eller har en allmän inställning till livet som är negativ? Genom att visa orsaken till hatet blir det mer förståeligt och träffsäkert.

Börja med att beskriva situationen, utan gestaltning. Sedan gör du om texten så den blir gestaltande. Tänk på att använda alla fem sinnen och hela rummet för att skapa en kraftfull bild av personens hat.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.