UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "ILSKA, ARG"

Arg eller ilska kan gestaltas genom kroppsspråk. Vanliga reaktioner är:

 • Ökad kroppstemperatur
 • Ökad andning och hjärtfrekvens
 • Ökad svettning
 • Öppen kroppshållning
 • Ökat utstrålning, mer sexigt, flirtande eller provocerande kroppsspråk
 • Ökad blickkontakt och ögonkontakt
 • Ökad rörelse och animation
 • Ökad ton i rösten
 • Ökad kontakt med andra människor, som att röra vid eller krama någon
 • Ökad energi och livlighet
 • Käkarna som spänns, ögonbryn som dras samman, förstorade pupiller, hårdnande av musklerna i ansiktet
 • Ökad rörelse i armarna och händerna, som att slå eller sparka
 • Ökad rörelse i benen, som att gå fram och tillbaka eller växla fot.

Det viktiga när det handlar om ilska är att överföra känslan till läsaren. Du måste få läsaren att förstå varför personen är arg, om det är på grund av något obehagligt som har hänt, eller om hon är på dåligt humör. Att visa personens ilska genom kroppsspråk och repliker är viktigt, men för att göra bilden starkare bör läsaren förstå varför personen är arg. Att förstå orsaken till ilskan, oavsett om det är från huvudkaraktärens eller en yttre karaktärs perspektiv, gör beskrivningen mer kraftfull och påverkar läsarens känslor.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.