UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "LÖGN, LJUGA"

Det finns vissa tecken på kroppsspråk som kan indikera att en person ljuger, men det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon ensam indikator på lögn. Dessa tecken bör ses i samband med andra faktorer, såsom situationen och personens beteende i allmänhet. Några av de vanligaste tecknen på lögnande inkluderar:

  • Ökad hudrodnad eller svettning
  • Blickar bort eller undvikande av blickkontakt
  • Skakningar eller nervositet
  • Förändrat tonfall eller röstläge
  • Förändrat kroppsspråk, som att krypa ihop eller bli stel
  • Fingerpekande eller rörelser som försöker peka bort från sig själv
  • Upprepning av frågor eller otydliga svar

Exempel:

Sara kände en ilning av misstänksamhet. Hon hade sett det där uttrycket förut, när Peter hade ljugit för henne tidigare. Hon lutade sig framåt och såg honom rakt i ögonen. "Jag tror inte på dig", sa hon. "Jag tror att du har något att dölja."

Peters ansikte blev rödare och han började plocka med servetten. "Jag lovar, jag var bara ute med grabbarna", sa han igen, men hans röst var låg och osäker.

Sara reste sig från bordet och gick bort till fönstret. Hon visste att han ljög, och hon visste också att hon skulle få veta sanningen till slut.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.