UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "LYCKA"

Man kan gestalta lycka på olika sätt. Här är några förslag:

  • En karaktär som har ett brett leende och glada ögon
  • En karaktär som är pratsam och energisk
  • En karaktär som är involverad i sociala aktiviteter och omgivningar
  • En karaktär som har ett positivt syn på livet och en känsla av tillfredsställelse
  • En scen där en karaktär upplever en triumf eller ett viktigt ögonblick av lycka
  • En scen där en karaktär är tillsammans med sina älskade och visar tecken på kärlek och närhet
  • En karaktär som har ett positivt synsätt och ser möjligheter snarare än hinder
  • En scen där en karaktär är upptagen med en hobby eller intresse som ger dem stor glädje

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.