UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "ORO"

Oro kan gestaltas genom kroppsspråk. Vanliga reaktioner är:

  • Ihopklämda läppar
  • Ögonbryn som dras samman
  • Blick som undviker kontakt
  • Skakande händer
  • Ökad kroppsspänning, som att spänna musklerna
  • Svettning
  • Rastlöshet eller oro i benen
  • Klättrande eller gnuggar händerna
  • Nervöst biter på läppen eller tungan
  • Ögon som blinkar oftare än normalt

Det viktiga är att låta läsaren känna personens oro. Du måste låta läsaren förstå, iallafall delvis, vad som orsakar hennes oro. Har hon sett något skrämmande, hört något obehagligt eller på annat sätt är hon i en obehaglig situation? Att bara visa upp en persons orofulla beteende genom kroppsspråk och replik är inte lika starkt som att läsaren förstår vad som orsakar hennes oro. Allt handlar om att överföra en känsla i kroppen, från karaktären till läsaren. Om det är perspektivets karaktär som är orolig så bör så klart läsaren veta precis varför, men även om det är en yttre karaktär så blir bilden mer kraftfull om läsaren förstår vad som orsakar hennes oro.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.