UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "RÄDSLA"

Rädsla kan gestaltas genom kroppsspråk. Vanliga reaktioner är:

  • Fryst eller förlamad kroppshållning, som om karaktären inte vet vad de ska göra eller inte kan röra sig
  • Ökad anspänning, som att spänna musklerna eller hålla andan
  • Ögon som vidgas, blinkar oftare än normalt, eller undviker kontakt
  • Öron som blir röda eller hetta i ansiktet
  • Svettning eller darrande händer
  • Ökad andning eller hyperventilation
  • Klättrande eller gnuggar händerna
  • Nervöst biter på läppen eller tungan
  • Ögonbryn som dras samman
  • Skakande eller ryckande i benen

Det viktiga när det gäller att överföra rädsla till läsaren är att förstå den pågående situationen och känslorna karaktären upplever. Läsaren bör förstå och känna karaktärens rädsla, inte bara se den visuellt beskriven. En effektiv metod för att öka rädslan i texten är att beskriva detaljerna i situationen och känslorna som upplever av karaktären.

Låt läsaren uppleva rädslan tillsammans med karaktären genom att använda beskrivningar som detaljerade ljud- och miljöbeskrivningar. Användningen av välplacerade dialogen kan också förstärka rädslan, speciellt om karaktären beskriver sin rädsla och oro. Det är viktigt att inte överdriva rädslan. Det får inte bli en karikatyr. Balansen är viktig för att skapa en spännande och trovärdig historia.

Slutligen är det viktigt att förstå varför karaktären är rädd. Om det är en yttre hot, såsom en monster eller en fara, bör det beskrivas på ett sådant sätt att läsaren förstår och kan relatera till rädslan. Om det är en inre rädsla, såsom en rädsla för framtiden eller förändring, bör det också beskrivas så att läsaren kan förstå karaktärens rädsla och förlika sig med den.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.