UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "SKAM"

Att känna skam. Att skämmas. Kroppsspråket på någon som skäms kan variera men några vanliga signaler man kan använda sig av i gestaltning av skam är:

  • Sänkt huvud: Att sänka huvudet kan signalera en känsla av underlägsenhet eller skam. Det kan också innebära en önskan att undvika ögonkontakt.
  • Hängande axlar: När en person känner sig skamsen kan axlarna sjunka neråt, vilket kan signalera en känsla av tyngd eller bördighet.
  • Minskat ögonkontakt: Att undvika ögonkontakt kan vara ett tecken på skam eller obehag.
  • Nervös rörelse: När en person känner sig obekväm eller skamsen kan de ofta röra sig nervöst eller bete sig impulsivt.
  • Sammanpressade läppar: Att pressa läpparna ihop kan signalera en känsla av ånger eller missnöje med sig själv.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.