UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "SMÄRTA"

Smärta kan gestaltas på många sätt, till exempel genom kroppsspråk. Händerna kan vara knutna till nävar, ansiktet förvridet i smärtsam grimas, ögonen sammanpressade av plåga, andningen hård och tung, rösten svag och kvävd, rörelserna stela och vingliga, kroppen spänd och som om den vill fly från smärtan.

  • Kontrakterade eller förlamade muskler
  • Ökad kroppsspänning
  • Ökad andning eller hård andning
  • Svettning
  • Förändringar i ansiktsuttrycket, som att grimasera eller skrika
  • Ökad rörelse och animation
  • Ökad ton i rösten
  • Ökad kontakt med andra människor, som att röra vid eller krama någon
  • Ökad energi och livlighet
  • Rörelsebegränsning eller otymplighet

Det viktiga är att du låter läsaren känna personens smärta. Varför har de ont? Och hur. Just smärta kan vara väldigt målande och spegelneuroner fungerar väldigt väl här. Ta bara följande exempel: rakblad mot ögonlocket. Visst får du rysningar av vara de tre orden. Låt mig få känna smärtan som karaktären upplever. 

Har karaktären skadat sig, eller är hon sjuka? Att bara visa upp en persons smärta genom kroppsspråk och replik är inte lika starkt som att låta läsaren förstå, iallafall delvis, varför de har ont. Allt handlar om att överföra en känsla i kroppen, från karaktären till läsaren. Om det är perspektivets karaktär som har ont så bör så klart läsaren veta precis varför, men även om det är en yttre karaktär så blir bilden mer gripande om jag förstår varför.

Tänk på att engagera läsarens alla fem sinnen och hela rummet. Vad kan adderas till Saras situation för att förstärka hennes smärta? Luktar det något speciellt, kanske lukten av sjukhus eller medicin?

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.