UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "STRESSIG STAD"

Om du ska berätta att det är en stressig dag i staden, så bör du hellre visa det (gestaltning). Här kommer ett ganska överdrivet exempel för att ge dig inspiration:

"Gatorna var fyllda med människor som skyndade fram och tillbaka. Deras ansikten var spända och stressade, som om de jagade efter tid. Trafiken var tät och bullret från bilar och bussar fyllde luften. Röken från avgaser steg upp i den grå himlen. Byggnaderna stod tätt intill varandra, som om de pressade mot varandra i en kamp om plats. Skuggorna var långa och djupa, som om de försökte fly från den hektiska staden. Ljudet av sirener och polisbilars tutande förstärkte känslan av oro och stress."

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.