UTVECKLA DITT SKRIVANDE

HUR GESTALTA "SORG"

Att gestalta sorg kan till viss del påminna om smärta. Kroppen kan vara spänd, rösten svag, rörelserna stela. Ansiktet kan uttrycka sorg genom att vara förvridet i en grimas eller ögonen kan vara sammanpressade av plåga. Andningen kan vara hård och tung, rösten kvävd.

 • En karaktär som gråter ofta och är tyst eller talar lågt
 • En karaktär som isolerar sig från andra och undviker sociala situationer
 • En karaktär som har förändrat sitt utseende, som att sluta bry sig om sin hygien eller kläder
 • En karaktär som visar tecken på fysisk eller emotionell utmattning, såsom sömnproblem eller trötthet
 • En scen där en karaktär besöker en grav eller ett annat plats som är kopplat till den de sörjer
 • En scen där en karaktär håller ett tal eller skriver ett brev till den de sörjer
 • En scen där en karaktär gör något som den de sörjer skulle ha gillat eller gjort tillsammans med dem
 • En karaktär som har svårt att acceptera eller förstå vad som hänt och kämpar med sin sorg

Typiska kroppsliga reaktioner kan vara:

 • Kontrakterade muskler
 • Förlamade muskler
 • Ökad kroppsspänning
 • Ökad andning eller hård andning
 • Svettning
 • Förändringar i ansiktsuttrycket, som att gråta eller ha tom blick
 • Ökad rörelse och animation
 • Sänkt ton i rösten
 • Ökad kontakt med andra människor, som att söka tröst
 • Sänkt energi och livlighet
 • Rörelsebegränsning eller otymplighet

Det är viktigt att låta läsaren känna och förstå karaktärens sorg. Varför är hon ledsen? En beskrivning av sorgen kan vara lika målande som en beskrivning av smärta. För att göra sorgen verklig för läsaren bör du också överföra känslan till dem. Om karaktären är känner sorg för att hennes hund har dött, så måste vi som läsare först känna att vi älskar den där lilla hunden och samtidigt förstå att karaktären också älskar den. När den då dör så kan vi känna samma smärta och sorg som henne. Då aktiveras spegelneuronerna.

Tänk på att engagera läsarens alla fem sinnen och hela rummet.

VAD ÄR GESTALTNING

När man gestaltning en roman försöker man skapa en känsla eller en bild av en viss scen eller karaktär genom att använda litterära verktyg som beskrivningar, dialogen, tankar och känslor. Detta gör det möjligt för författaren att skapa en mer realistisk och trovärdig värld för berättelsen och gör det lättare för läsaren att fördjupa sig i berättelsen och relatera till karaktärerna.

Gestaltning används också för att skapa spänning, konflikt och känslor i berättelsen. Det kan användas för att skapa en specifik atmosfär eller känsla, som skräck eller kärlek, och för att ge läsaren en känsla av plats och tid.

Det tar tid att lära sig gestalta men om du anstränger dig med gestalningen så kommer din berättelse att bli så mycket mer närvarande och engagerande. Det här lexikonet ger dig absolut inga färdiga svar, men det kan hjälpa dig visualisera scenen och känslan hos karaktären du berättar om.

Tjänsten är gratis men om du känner att du har nytta av den får du gärna dricksa lite som tack via swish.